top
Brugere online: 59

Advarselstavler

Advarselstavler angiver fare. De opsættes i almindelighed kun, hvor faren vanskeligt kan forudses af trafikanterne eller er væsentlig større, end trafikanterne må forvente.

 

A11 - Farligt vejkryds

A16 - Rundkørsel

A17 - Fodgængerfelt

A18 - Modkørende færdsel

A19 - Lyssignal

A20 - Risiko for kødannelse

A21 - Cyklist

A22 - Børn

A23 - Ryttere

A26 - Dyrevildt

A27 - Kreaturer

A31 - Glat vej

A33 - Løse sten

A34 - Stenskred

A35 - Farlig rabat

A36 - Bump

A37 - Ujævn vej

A39 - Vejarbejde

A41_1 - Højresving

A41_2 - Venstresving

A42_1 - Flere sving, det første til højre

A42_2 - Flere sving, det første til venstre

A43_1 - Indsnævret vej

A43_2 - Indsnævring af vej - venstre side

A43_3 - Indsnævring af vej - højre side

A44 - Tunnel

A46_1 - Stejl nedkørsel

A46_2 - Stejl stigning

A72 - Jernbane-overkørsel uden bomme

A73 - Jernbane-overkørsel med bomme

A74_1 - Enkeltsporet jernbane-overkørsel

A74_2 - Flersporet jernbane-overkørsel

A75-H - Afstandsmærker opsat i højre side

A75-V - Afstandsmærker opsat i venstre side

A91 - Oplukkelig bro

A92 - Havnekaj

A95 - Sidevind

A96 - Lavtgående fly

A99 - Anden fare