top
Brugere online: 20

Forbudstavler

Forbudstavler opsættes normalt umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra forbuddet gælder. Tavler, der opsættes i nogen afstand fra stedet, forsynes med undertavle med afstandsangivelse.


 

C11_1 - Højresving forbudt

C11_2 - Ventresving forbudt

C12 - Vending forbudt

C19 - Indkørsel forbudt

C21 - Kørsel i begge retninger forbudt

C22_1 - Indkørsel forbudt.

C22_2 - Motorcykel forbudt

C23_1 - Lastbil forbudt

C23_2 - Bus forbudt

C23_3 - Kørsel med farligt gods forbudt

C24_1 - Traktor og motorredskab forbudt

C25_1 - Cykler og lille knallert forbudt

C41 - Vognbredde

C42 - Vognhøjde

C43 - Vognlængde

C51 - Overhaling forbudt

C52 - Overhaling med lastbil forbudt

C53 - Ophør af overhaling forbudt

C54 - Ophør af overhaling med lastbil forbudt

C55 - Lokal hastigheds-begrænsning

C56 - Ophør af lokal hastigheds- begrænsning

C59 - Ophør af forbud

C61 - Standsning forbudt

C62 - Parkering forbudt