top
Brugere online: 7

Oplysningstavler

Oplysningstavler opsættes i nærheden af det sted eller ved begyndelsen af den vejstrækning, som tavlens indhold vedrører. Tavler, der opsættes i nogen afstand, kan forsynes med afstandsangivel-se forneden på tavlen eller på undertavle.


 

E11_4 - Ophængt pilafmærke

E11_6 - Ophængt pilafmærke

E16_1_1 - Vognbaneforløb med sammenfletning

E16_1_2 - Vognbaneforløb med sammenfletning

E16_1_4 - Vognbaneforløb med sammenfletning

E17_1 - Fodgængerfelt

E18 - Blind vej

E19_3 - Ensrettet færdsel mod højre

E37 - Krybespor

E41 - Hastighedsangivelse for frakørsel

E42 - Motorvej

E43 - Motortrafikvej

E44 - Motorvej ophører

E45 - Motortrafikvej ophører

E49 - Gågade

E50 - Ophør af gågade

E51 - Opholds- og legeområde

E53 - Område med fartdæmpning

E55 - Tættere bebygget område

E56 - Ophør af tættere bebygget område